Deras barn mår dåligt i skolan – medan staden letar lokaler

Planen för grundsärskolan står och stampar.