Caroline hjälper svårt sjuka barn: ”En extra dimension på livet”

Caroline åkte till Nottingham för att bli fotograf – kom hem med en fransman.