Vi behöver längre lunchrast när vi pluggar hemma

Det räcker inte med en halvtimmes lunch om man måste laga mat själv eller hämta i skolan.

Jag tycker att lunchrasterna är alldeles för korta nu när vi går i skolan på distans. Vi hinner ju inte laga mat under lunchrasten. Det är till och med elever som äter och lagar mat under lektionerna medan andra känner att det helt enkelt är smidigare att inte käka lunch!

Det leder ju till att man inte koncentrerar sig lika mycket och bra under lektionerna och man arbetar sämre under dagen.

Vissa dagar har vi en halvtimme lunch och om man då ska åka och hämta mat är det väl inte rimligt att man på en halvtimme behöver

1.åka till skolan.

2. hämta mat

3. åka hem och äta mat.

Det hinner man inte om man bor mer än tio minuter bort från skolan, det är helt orimligt tycker jag. Då kommer man för sent till nästa lektion och missar viktiga genomgångar och uppgifter.

Ska vi då få frånvaro och missa skolan bara för att vi behöver äta?

Jag tycker att lunchtiderna är orimliga. Vi behöver längre lunch.

Sigrid