Varför har vi detaljplaner om de inte följs?

Ingen vill väl vara den bråkiga grannen som överklagar tydliga övertramp bara för att kommunen slappat till sig.

Vad man får bygga inom Mölndals kommun styrs av detaljplaner. I dessa anges bland annat hur stort hus man får bygga, hur högt det får vara, och hur många våningar det får vara. Planerna sörjer för att bebyggelse hålls ihop och får en likartad karaktär.

Den senaste tiden har jag fått kännedom om ett par fall där stadsbyggnadskontoret på Mölndals kommun har gett okej på rätt ordentliga avsteg från gällande detaljplan, ”bara grannen är med på det”. På så vis missköter kommunen sitt uppdrag och skapar orimliga förväntningar på grannarna till den som vill bygga en byggnad som inte följer detaljplanen. Samtidigt som man vill värna om grannsämjan kanske man inte vill att grannen bygger ett hus med en alldeles för hög fasad som skuggar ens tomt eller ger överdriven insyn i ens hem.

Grannarna till den som bygger har redan tvingats hålla sig till detaljplanen avseende byggnadshöjd och annat och när sen nybyggaren kommer till grannarna och säger ”kommunen säger det är okej att jag avviker från detaljplanen så länge det är okej för för er” så får grannarna ett beslut på sitt bord som de inte borde behöva ta.

Rätt ordning borde vara att kommunen ser till att detaljplanen efterlevs och meddelar att det inte är okej med avsteg som påverkar omgivande fastigheter men att med grannars medgivande kan mindre avsteg göras. Mindre avsteg är till exempel inte att tillåta femmetersfasader när detaljplanen anger max tre meter. En sådan avvikelse skulle få backning om den överklagades men ingen vill väl vara den bråkiga grannen som överklagar tydliga övertramp bara för att kommunen slappat till sig.

Varför har vi detaljplaner om ingen längre behöver följa dessa?

Detaljplanens bästa vän